Step 6.

Skru ut de skruene som holder metallplaten fast

 

       


View?u=428384&a=5364690&p=20137824&Sequence=0 (39647 bytes)